cookies

Cookie &
privacy verklaring

Alles wat je moet weten over hoe wij met jouw gegevens omgaan.

PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT DSG Diensten B.V.

Dit statement licht toe hoe DSG Diensten B.V. de gegevens gebruikt die wij via de website verzamelen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit statement licht ook toe hoe DSG Diensten B.V. de gegevens gebruikt die wij verwerken in ons bedrijfssystemen met betrekking tot onze businesspartners, zoals klanten en leveranciers.

Dit is het Privacy en Cookie Statement van de websites www.stiho.nl, www.baars-bloemhoff.nl, www.broeinest.nl, www.destihogroep.nl, www.sybrandsplace.nl, www.qoqon.nl en hieraan gekoppelde domeinnamen (hierna genoemd: ‘Website’). Dit Privacy- en Cookiestatement heeft ook betrekking op uw relatie met ons (als klant, leverancier, etc.) in het algemeen. Dit statement geldt voor alle persoonsgegevens die DSG Diensten B.V. en aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen (hierna genoemd: ‘DSG’), (hierna genoemd als: ‘we’, ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’) van websitebezoekers (hierna genoemd: ‘u’ en ‘uw gegevens’) verwerkt via de website en voor alle persoonsgegevens die DSG Diensten B.V. van derden (klanten en leveranciers van derden, etc.) verwerkt via haar bedrijfssystemen.

Dit document bevat de volgende informatie:

1. Hoe en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
2. Op welke gronden wij persoonsgegevens verwerken
3. Hoe wij in voorkomende gevallen persoonsgegevens delen
4. Hoe wij persoonsgegevens beschermen
5. Wanneer wij persoonsgegevens verwijderen (bewaartermijnen)
6. Uw rechten
7. Wijzigingen
8. Neem contact met ons op

1. Hoe en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een persoon. Hierbij kan het gaan om een naam, e-mailadres en het IP-adres van uw computer.

Wij verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden. Voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen via cookies, verwijzen wij u naar de informatie onder paragraaf 3.

DSG slaat in diverse systemen relevante informatie op over websitebezoeken, bezoekers en haar businesspartners, om zo klanten, potentiële klanten en leveranciers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bepaalde informatie wordt gebruikt zodat wij contact met u kunnen opnemen en zodat wij u van relevante informatie kunnen voorzien.

Hier lichten wij toe welke soorten informatie wij verzamelen en waarom wij deze nodig hebben.

A. CONTACTFORMULIER

Om uw verzoek tot het maken van een afspraak te kunnen , vragen we u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

B. SOCIAL MEDIA

Via social media brengen we content naar onze doelgroepen, zodat wij betrokken blijven bij de vakgebieden waarin onze doelgroepen actief zijn. We kunnen betrokkenheidsmomenten en gedrag, zoals reacties op onze content of verzonden berichten naar onze social media inboxen, opslaan.

C. COOKIES

Net als andere bedrijven en instellingen maakt DSG gebruik van “cookie” technologie en andere, vergelijkbare technologieën, om aanvullende gegevens in te zamelen over Websitegebruik en om onze dienstverlening voor u te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig en klein bestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de basisfuncties van de website werken, om uw instellingen en voorkeuren te onthouden (denk bijvoorbeeld aan login en wachtwoord) en voor statistische doeleinden. Er bestaan verschillende soorten cookies met diverse kenmerken en functies, en ze kunnen gedurende verschillende tijdskaders op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen: sessiecookies worden verwijderd aan het eind van elke browsingsessie; permanente cookies kunnen actief zijn tot een datum die is bepaald door de eigenaar van de cookies. Naast cookies zijn er andere digitale technieken om informatie op te slaan of om toegang te krijgen tot informatie die op uw apparaat staat opgeslagen. Wij beschouwen deze technieken alsof het cookies zijn en waar wij in dit document over cookies spreken, refereren wij ook aan deze technieken.

Wat is het verschil tussen first party en third party cookies?

Wij maken onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het woord “party” verwijst naar het domein zoals dat in de cookie is gespecificeerd: de website die de cookie op uw apparaat plaatst. First party cookies worden beheerd door DSG zelf of gebruikt namens DSG en verwijzen naar het domein van DSG. Third party cookies worden geplaatst door derden en verwijzen naar hun domeinnaam. Bijvoorbeeld: Als we YouTube video’s integreren in onze website, worden ook de cookies van het YouTube domein geplaatst.

Uitleg van de verschillende soorten cookies:

Noodzakelijke cookies – First party cookies
DSG gebruikt functionele website cookies om u te helpen bij het inloggen in uw accounts als u zich voor deze accounts hebt geregistreerd of bij het insturen van een formulier. DSG kan ook cookies plaatsen die DSG helpen bij het testen van aanpassingen en verbeteringen van de Website voor een betere gebruikerservaring.

Voorkeur cookies – First party cookies
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistische cookies – First / Third party cookies
Met analytische cookies kunnen wij het aantal bezoekers bijhouden en tellen, zodat wij kunnen zien hoe bezoekers zich gedragen op de Website en om vast te leggen welke content gelezen wordt. Dit helpt ons te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en wat de populairste onderdelen van onze Website en/of services zijn. Dit helpt ons om de Website en de diensten die we u aanbieden, te verbeteren.

Marketing cookies – First / third party cookies
Geselecteerde derden kunnen cookies plaatsen die gedrag monitoren, om zo persoonlijk gedrag te volgen op de websites van DSG met als doel om betere en meer persoonlijke of gesegmenteerde content aan te bieden. Meer informatie over de logica hiervan, evenals, het belang en de verwachte gevolgen van deze gegevensverwerking vindt u onderaan de pagina bij de ‘Cookie verklaring’. Voor cookies van deze aard wordt uw toestemming gevraagd, anders mogen ze niet worden geplaatst.

Welke cookies gebruikt DSG precies?

Wij gebruiken de volgende cookies op de website en leggen het doel van elke van deze cookies uit. De precieze cookies, profileringsbehoeften, instellingen en bewaartermijn vindt u hier. Om uw cookie instellingen en voorkeuren aan te passen, navigeert u in de browser naar “Instellingen” > “Privacy en beveiliging”.

DSG is verplicht volgens lokale wetgeving u om toestemming te vragen (‘opt in’) voor het gebruik van sommige cookie technologieën. In het voorkomende geval zullen wij u om toestemming te vragen voor het installeren van cookies wanneer u op de website komt. Gaat u niet akkoord met het installeren van cookies, dan zullen we dit niet doen. In dat geval is het echter niet mogelijk de content op onze website te personaliseren. Als u hebt ingestemd met het gebruik van cookies, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken (en vice versa).

In het geval functionele en analytische cookies worden geweigerd, zal DSG geen kennis hebben van de prestaties van de website en de kwaliteit van de content, waardoor DSG de gebruikerservaring van de website niet kan verbeteren.

Meer informatie met betrekking tot het intrekken of wijzigen van uw toestemming, activeren, deactiveren en verwijderen van cookies vindt u bij de helpfunctie van uw webbrowser. Hier vindt u links naar verschillende browsers om de cookie instellingen aan te passen. Als u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies zijn uitgeschakeld, kan het gebeuren dat de website niet goed werkt en dat sommige diensten of sommige functionaliteiten van de website niet beschikbaar zijn of soepel werken, en dat u telkens wanneer u de website bezoekt, sommige informatie of voorkeuren moet aanpassen of handmatig moet invullen.

2. Op welke gronden wij persoonsgegevens verwerken

Het verwerken van uw persoonsgegevens door DSG heeft in alle gevallen een wettelijke grond, zoals:

• uw nadrukkelijke toestemming;
• noodzakelijkheid in verband met het uitvoeren van een overeenkomst waarin u een van de partijen bent;
• noodzakelijkheid om onze wettelijke verplichtingen na te komen;
• of noodzakelijkheid om onze wettelijke (bedrijfs)belangen te vertegenwoordigen, waarbij we altijd zorgvuldig zullen afwegen wat noodzakelijk is in verband met uw recht op privacy.

3. Hoe wij in voorkomende gevallen persoonsgegevens delen

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die ons diensten leveren op het gebied van databases, servers, onderhoud, beveiliging, marketing, IT of vergelijkbare andere diensten (hierna genoemd: ‘gegevensverwerkers’). Als we deze partijen toegang verlenen tot uw gegevens, zullen wij een ‘gegevensverwerkers-overeenkomst’ sluiten die van derden eist dat zij (onder andere) uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze alleen in opdracht van ons verwerken. Sommige derde partijen zijn gevestigd in landen buiten de Europese Unie. Wij hebben controller-tot-verwerker EU Modelclausules gesloten met gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte om er zeker van te zijn dat uw gegevens behoorlijk beschermd worden. U kunt via de contactmogelijkheden onderaan dit privacy statement contact met ons opnemen, als u de betreffende documenten wil inzien.

Ook kunnen we uw gegevens bekendmaken als wij menen dat de wet dit eist, of in reactie op een wettelijk verzoek.

4. Hoe wij persoonsgegevens beschermen

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Ook eisen wij van onze gegevensverwerkers dat zij soortgelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen.

5. Wanneer wij persoonsgegevens verwijderen (bewaartermijnen)

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn, tenzij de wet anders voorschrijft. Bijvoorbeeld, als u uw account verwijdert of u uitschrijft voor communicatiemiddelen, zullen we de gegevens verwijderen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor een ander doel zoals omschreven in dit beleid of als de wet van ons eist dat wij de gegevens bewaren.

Voor wat betreft de bewaartermijnen van cookies verwijzen wij u naar de informatie onder 1(E).

6. Uw rechten

Als u wilt, kunt u via de contactgegevens onderaan dit privacy- en cookiestatement contact met ons opnemen om:

• kennis te nemen van het feit of we wel of niet persoonsgegevens van u verwerken. U kunt deze gegevens ook inzien.
• uw gegevens aan te passen;
• uw gegevens te laten wissen;
• uw gegevens te beperken;
• bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens; en/of
• te voorkomen dat wij uw gegevens delen met een andere organisatie.

Wij kunnen u vragen om ons aanvullende gegevens te verschaffen zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Wij zullen zonder onnodige vertraging en binnen één maand na ontvangst van het verzoek informatie verschaffen over de genomen acties. Deze periode kan indien noodzakelijk met twee maanden verlengd worden, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. In het geval uitstel noodzakelijk is, zullen we u hierover binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren en de redenen voor dit uitstel toelichten.

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

7. Wijzigingen

Ons privacy- en cookiestatement zal minimaal eens per jaar worden bijgewerkt. De meest recente versie is altijd beschikbaar op www.stiho.nl, www.baars-bloemhoff.nl, www.destihogroep.nl, www.broeinest.nl, www.sybrandsplace.nl, www.qoqon.nl.

8. Neem contact met ons op

Hebt u vragen of klachten, neem dan gerust contact met ons op!

privacy@dsgdiensten.nl.

 

 

Cookie verklaring

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen worden geplaatst door onszelf (“First party cookies”), of door één van onze partners (“Third party cookies”). Binnen onze websites onderscheiden wij 4 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Advertentie platforms kunnen op onze websites een webbeacon of pixel plaatsen die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen.

Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.

Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wilt u geen cookies ontvangen?

U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van onze websites gebruik maken en embedded content (zoals YouTube filmpjes) kunnen niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

In de volgende paragrafen identificeren we de door ons gebruikte cookies, en leggen we uit waar ze voor dienen. In de kolom ‘aanbieder’ geven we aan op welke van onze websites deze cookies voorkomen. De afkortingen BB, BRO, ST en SYP staan respectievelijk voor Baars & Bloemhoff, Broeinest, Stiho en Sybrand’s place.

First party cookies:

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

CookieAcceptedTypes – Onthoudt welke cookies u wel- of niet geaccepteerd heeft
CookieConsent – Onthoudt het als u toestemming heeft gegeven voor het opslaan van cookies

Veranderingen aan onze cookieverklaring

Deze cookieverklaring is aan verandering onderhevig. Alle wijzigingen die wij maken aan deze verklaring zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de cookies die op deze website gebruikt worden dan kunt u zich wenden tot onze contactpersoon, bereikbaar via privacy@dsgdiensten.nl.